คำถามที่ 1

การฝากเงินเข้าสหกรณ์ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

1.สามารถโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ได้เลย แล้วโทรแจ้ง
2.สามารถนำเงินเข้ามาฝากที่สหกรณ์ได้เลย โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มใดๆ

คำถามที่ 2

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ไหน

คำตอบ

คลิกดาวโหลดได้ตามลิงก์นี้เลยครับ
http://rbcoop.com/fileform

คำถามที่ 3

สอบถามหน่อยค่ะ ระเบียนการสมัครสมาชิกสมทบ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

โดยสมาชิกสมทบคือ ต้องเป็นทายาทสายตรงของสมาชิกสามัญ ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี
แต่สมาชิกสมทบตอนนี้ "ปิดรับสมัคร" ครับ 

 

คำถามที่ 4

สมมุติ​หยุดส่งค่าหุ้น..... แล้วสหกรณ์​หยุดนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกด้วย​รึป่าว​คะ​

คำตอบ

ไม่หยุดค่ะ

คำถามที่ 5

หากต้องการสมัครสมาชิก สามารถหาแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ไหน

คำตอบ

1. มารับด้วยตนเอง ที่สหกรณ์
2. ฝากใครก็ได้ที่ทำงานมารับ ที่สหกรณ์
*** เนื่องจากแบบฟอร์มใบสมัคร มีส่วนที่เป็นบัตรแข็ง ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ออนไลน์ได้

คำถามที่ 6

หากต้องการเพิ่มทุนเรือนหุ้น ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ

1.ให้โหลดแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการขอเพิ่มหุ้น" ที่เมนู "โหลดแบบฟอร์ม" 
2.สามารถ เดินทางมาส่งที่สหกรณ์ หรือ ฝากผู้อื่นมาส่งแทนได้

คำถามที่ 7

การขอลดส่งหุ้นรายเดือนต่ำสุดควรอยู่ที่เท่าไหร่

คำตอบ

ไม่น้อยกว่า 1% ของเงินเดือน